T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞIİSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

'2011 Nüfus ve Konut Araştırması' çalışmaları başlıyor.

Türkiye istatistik Kurumu(T K), ülkemizde yaşayan nüfusun demografik, sosyal ve ekonomik nitelikleri ile bina ve konutlara ilişkin bilgi derlemek amacıyla 3 Ekim 2011-14Aralık 2011 tarihleri arasında 'Nüfus ve Konut Araştırması'yapacaktır.

Türkiye'de örnekleme yöntemi ile tesadüfi seçilen 2,5 milyon hane, İstanbul'da ise 315.000 hanede bilgisayar kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulama gerçekleştirilecektir.

Araştırmanın alan uygulaması TUİK Merkez ve Bölge Teşkilatları tarafından yapılacaktır. llçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulacak ilçe NKS bürolarında çalışmalar yürütülecektir.Nüfus ve Konut Araştırması uygulanmasında;

• Cinsiyet, yaş, uyruk,doğum yeri, medeni durum

• Hane halkı fertlerinin yakınlık derecesi

• Daimi ikametgah yeri

• Göç ve nedeni

• İş gücü/ekonomik faaliyet

• Eğitim istatistikleri

• Doğurganlık/ölüm

• Özürlülük durumları ile ilgili

bilgilerin elde edilebilmesi planlanmaktadır.

Görevli TÜİK personelleri, mühürlü personel tanıtım kartı veya görevlendirme belgesiyle örnek haneleri ziyaret edecektir. Bu ziyaretler hafta içi, hafta sonu veya haneye gündüz ulaşılmaması durumunda akşam saatlerin de olabilecektir.

Görevli TÜİK personeline gerekli kolaylığın gösterilmesi ve herhangi bir sorunlakarşılaşıldığında yada 2011 NKA ile ilgili bilgi edinilmek istenildiğinde aşağıda verilen e-posta adreslerine ve telefon numaralarina başvurulması gerekmektedir.

e-posta : tuikistanbul@tuik.gov.tr

Tel: 212 258 92 96 TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü

Tel: 216 469 22 00 TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü Anadolu Yakası hizmet birimi