29.09.2015 tarihinde Kaymakamlığımızda yapılacak tadilat nedeniyle Telefonlarımıza tadilat
süresince cevap verilemeyecektir.