Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yabancıların ikamet izni ilk, geçiş ve uzatma başvurularını internet üzerinden yapabilmeleri için yeni uygulama hizmete sokuyor.