ATAŞEHİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAZI BİLGİLER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
 1. https://randevu.nvi.gov.tr internet sitesinden veya Alo 199 çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak ya da randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine kimlik kartı talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak on beş yaşının tamamlamış herkesin şahsen başvurması esastır.
 2. İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
 3. On beş yaşının tamamlamış kişilerin kimlik kartı müracaatlarında kimliğini kanıtlayan fotoğraflı pasaport, okulunca verilmiş kimlik belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından verilmiş sınava giriş belgesi, fotoğraflı bir belge ibraz edilememesi durumunda, anne veya baba, ergin çocuk, ergin kardeş veya vasinin beyanı yeterli sayılacaktır.
 4. On beş yaşının tamamlamış kişilerin fotoğraflı kimlik belgesi ibraz edememesi ya da anne, baba, ergin çocuk, ergin kardeş veya vasinin bulunmaması durumunda ise mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine soruşturma yaptırılır.
 5. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kimlik kartı başvurusu alınacaktır.  Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması yada elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüde düşülmesi hâlinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmayacaktır.
Fotoğraf:
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve biyometrik olması gereklidir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.
On beş yaşının tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz.
İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 8-10 Dakika
2
Sürücü Belgesi
 1. https://randevu.nvi.gov.tr  internet adresinden veya Alo 199 çağrı merkezinden randevu alınması
 2. Sürücü belgesi alacak kişinin bizzat müracaat etmesi gerekir.
Gerekli belgeler:
 1. Kimlik belgesi
 2. Kayıp çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
 3. Sürücü sağlık raporu
 4. Harç bedeli ve vakıf payının müracaattan önce ödenmesi
 5. Biyometrik fotoğraf (1 adet)
 6. Kan grubunun belgelenmesi veya sözlü beyan ile bildirilmesi
Yabancı sürücü belgesi değiştirme (Tebdil) işlemi için yukarıdaki belgelere ek olarak;
 1. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
 2. Yabancı sürücü belgesinin, noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
 3. Öğrenim belgesi, yurt dışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 
İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 8-10 Dakika
3
Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport
 1. https://randevu.nvi.gov.tr  internet adresinden veya Alo 199 çağrı merkezinden randevu alınması
 2. Pasaport belgesi alacak kişinin bizzat müracaat etmesi; ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi ve başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken diğer belgelerin hazır edilmesi gerekmektedir.
Gerekli belgeler:
 • Kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi
 • Biyometrik fotoğraf
 • Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport için gerekebiliyor)
 • Daha önce alınmış, iptal İşlemi uygulanmamış geçerli/ geçersiz pasaportlar
 • Harç bedeli ödendi makbuzu ve değerli kağıt bedeli
Yedi yaşını tamamlamış her bireyden parmak izi alınmaktadır.
İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 8-10 Dakika
4
Doğum Tescil
 
Doğum Bildirimini anne veya baba yapar.
 • Doğum tescili doğumu gösteren resmi belge ile yapılır.
 • Yeni doğan, sözlü beyan ediliyorsa tahkikat yapılır.
 • Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibarın Türkiye’de 30 Gün içinde Nüfus Müdürlüğüne, Yurt Dışında ise 60 Gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 4-6 Dakika
5
Ölüm Tescili
 
Ölüm nerede meydana gelmiş ise ölüm olayının bildirmekle yükümlü olanlar tarafından düzenlenen ve 10 gün içinde gönderilmesi gereken MERNİS Ölüm Tutanağı ile Ölüm Tescil yapılır.
 • Eski tarihlerde gerçekleşen ölüm olayına ilişkin herhangi bir belge ibraz edilemiyorsa ölüm olayını bilen iki tanık adresi bildirir. Kolluk Kuvvetlerince yapılacak tahkikat sonucuna göre ölüm tescili yapılır. Tahkikat süresi ortalama 15-20 gündür.
Ortalama 3 Dakika
6
Evlenme Tescil
Evlendirme Müdürlükleri (10 Gün içinde) veya Dış Temsilciliklerden (30 Gün içinde) gönderilen MERNİS Evlenme Bildirimi ile tescil edilir.
Ortalama 3 Dakika
7
Mahkeme Kararlan Tescili
 
Kesinleşmiş Mahkeme Kararları (Boşanma, Yaş Tashihi, Gaiplik, Kayıt Düzeltme vb.) ilgili Mahkemelerin Yazı İşleri Müdürlüğünce en geç 10 Gün içinde kurye veya posta ile İlgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.
Ortalama 4 Dakika
8
Nüfus Kayıt Örneği
 
Kimliğini ispatlayacak belge (fotoğraflı güncel Nüfus Cüzdanı, Uluslararası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı vb)
 
Ortalama 1 Dakika
9
Adres Beyanı
 
 1. Kimliğini ispatlayacak belge ile 20 iş günü içerisinde müracaat edilir.
Öncelikle beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri Tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres beyanı tescil edilir.
               * Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden Adres Beyan Formu ile beyanını teyit edici Fatura (Elektrik, Su, Doğalgaz) gibi belgeler istenir.
 
 1. Birlikte oturulacak kişi ile akrabalık bağı olsun-olmasın birlikte müracaat edilir ve birlikte oturulduğuna dair muvafakat belgesi imzalattırılır. İşlemi yapan memur şüphe halinde Kolluk Kuvvetlerinden Tahkikat yapılmasını ister ve Tahkikat sonucuna göre işlemi sonuçlandırır veya ret eder. Geç bildirim veya gerçeğe aykırı Adres Beyanı halinde 5490 sayılı Nüfus Kanunu uyarınca İdari Para Cezası uygulanır.
Ortalama 4 Dakika
10
Yerleşim Yeri Belgesi
 
Kimliğini ispatlayacak belge ile şahsın kendisine verilir. Reşit olmayan bireylere ait belgeyi ana-baba veya vasisi alabilir.
Ortalama 1 Dakika
11
Önceki Soyadını Kullanma
Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.
Önceki soyadını kullanma için yazılı beyanı alınır.
Ortalama 4 Dakika
12
Din Hanesinde Değişiklik
Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.
Kişi ergin ise yazılı beyanına uygun olarak, din hanesi değiştirilir, boş bırakılır.
Reşit olmayanlar için anne ve babanın birlikte yazılı beyanı gerekir.
Ortalama 4 Dakika
13
Tanıma
 
Kimliğini ispatlayacak belge ile baba ve çocuğun annesinin müracaatı gerekir.
Gerekli belgeler:
 
 1. Varsa çocuğa ait Doğum Raporu,
 2. Anne Yabancı ise Medeni Halini gösterir usulüne göre onaylanmış bir belgenin Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi,
 3. Tanınan çocukların Kimlik Kartı annesine verilir.
Ortalama 20 Dakika
14
Çok Vatandaşlık
Nüfus Cüzdanı ve usulüne göre onaylanmış diğer Ülke Vatandaşlığını ne zaman kazandığını gösterir ve kimlik bilgilerini içeren belge ile kişinin yazılı beyanı alınır (VAT-12)
Ortalama 8 Dakika
15
Mavi Kart
Türk Vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybedenlere müracaatları halinde Mavi Kart düzenlenir. Yabancı kimlik veya geçerli pasaport varsa mavi kartın ibrazı gerekir.
Ortalama 4-6 Dakika
16
Diğer Kurum Yazışmaları
İlgili Kurumlardan istenen belgeler yasal süresi içinde gönderilir.
Ortalama 20 Dakika
17
Diğer Kurumlara Gidecek Olan Evraklar
Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri saat 16.00’da postaya verilir.
Ortalama 20 Dakika
 
 
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
 
İlk Müracaat Yeri: Hizmet Alınan Servis Şefi      İkinci Müracaat Yeri: Nüfus Müdürü
İsim: Filiz GÜZEL                                                                         İsim : Dursun KIRIŞ
                                                                                                    Unvan : Nüfus Müdürü
      
Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Merdivenköyyolu Cad. No:9/3  Ataşehir  İstanbul
 
 
Telefon: 0 (216) 577 51 22 – 577 51 20
Faks: 0(216) 577 51 21
 
 
Genel Müdürlük  internet adresi:                          https://www.nvi.gov.tr
 
Randevulu işlemler için randevu internet adresi: https://randevu.nvi.gov.tr