ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI

S.N.

ZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ZMETİN TAMAMLANMA

SÜRE(EN GEÇ)

1

YABANCILARA MAHSUS İKAMET TESKERE

1-) İkamet tezkeresi İstek Formu

5 İŞ GÜNÜ

2-) Pasaport Fotokopisi ( Aslı müracaatta görülecektir)

3-) Giriş Mührü ve/ veya Vize Fotokopisi

4-) Vergi Alındı Makbuzu

5-) Fotoğraf (Yeni İçin : 4, Temdit için : 3 Adet, T.C. Vatandaşı ile evlilerin eşlerine ait 2 Adet )

6-) Evlilik belgesi (T.C.Vatandaşı İle Evlilerden Nüfus Kayıt Örneği, Yaban ile Evli Yabancılardan Tercüme edilmiş noter tasdikli aslı)

7-) İkamet Teskeresi Defter Bedeli

8-) Geçim Belgesi (Banka hesa, emekli aylığı, çalışarak alğı maaş, döviz dekontu )

9-) Muvafakatname (Noterce zenlenmiş) ve/veya Velayet Kararı ( 18 yaş altında olanlardan )

10-) Doğum Belgesi (T.C. Vatandaşı Çocuğu Yanında İkamet Edeceklerden, Refakate Kayıt edileceklerden ve kimlik bilgisi değişikliklerinde)

11-) Öğrenim Belgesi ( Öğrenci olanlar devam ettiği okuldan alacaktır), Öğrenim Vizesi (İlk defa ikamet izni alacaklar T.C.yükelçilik/Konsolosluklarından alacaklarr)

12-)Ölüm Belgesi(İkametli anne -babaya refakatlerde baba yada anne ölmüş ise )

13-) Gaiplik Belgesi(İkametli anne -babaya refakatlerde baba yada anne gaip ise )

14-)Çalışma İzni Belgesi (Çalışanlar İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)

15-) Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi Fotokopisi (İkametlii / İkametli Çocuğu Yanında talepte bulunanlan yakınlana ait )

16-) Dilee ( Medeni Hal,Adres ve Kimlik Bilgisi değişikliği için)

17-) Doktor Raporu ; Tedavi görğü kurumdan, Slık Grup Başkanğınca onaylatılmış (heyet) rapor. (Tedavi amlı ikamet izinlerinde)

18-) Taahhütname (Türk Vatandaşı Veya Ülkemizde İkametli Yakınları Yanında Verilen İzinlerde)

19-)Velayet Kararı(Anne -Baba boşanmış ise )

20-)Vekalet Belgesi(Vekaleten müracaatta bulunacak olanlarda )

21-) T.C. vatandaşı ile evliliklerde (T.C. vat. Askerde yada cezaevinde ise durumlarını bildirir) resmi yazı

* Yukarıda belirtilen hizmetlerin tamamlanma süresi ortalama olup, özellikle turizm sezonu içerisindeki müracaat sayısındaki arş oranına göre 7 günü aşabilmektedir.

** Başvuru esnasında yukada belirtilen belgelerin dışında belge istenmemesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukada tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORT BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI

S.N.

VATANDAŞA

SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

UMUMA MAHSUS

PASAPORT TANZİMİ

1- Nüfus Cüzdanı aslı

2- 2 adet yeni çekilmiş biyometrik fotoğraf(5x6 ebadında)

3- Pasaport harç makbuzu

4- Pasaport cüzdan bedeli makbuzu

5- 6 yaşından büyükler için parmak izi

6-18 yaşından küçükler için anne-baba muvafakatnamesi

7- Meslek hanesini İşçi olarak belirtenler için iş ve işçi bulma kurumundan belge,

Şoför : Ehliyetin aslı ve fotokopisi

Kasap : Maliyeden Vergi Belgesi ile Belediyelerden almış oldukları ruhsat veya Kasaplar derneğinden almış oldukları bonservis.

Devlet Memurları: Kurum Personel Kimlik Kartı Aslı ve Fotokopisi

Gazeteci: Basın Kartı

İhracatçı: Bağlı bulunduğu İhracatçılar birliğinden üyelik belgesi, son yıla ait imza sirküsü

İthalatçı : Bağlı bulunduğu vergi dairesinden belge

Harçsız Öğrenci Pasaportu;

Yurt dışına bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkış yapan üniversite öğretim elemanları ile öğretmenler ve öğrenciler; üniversiteden alacakları onaylı harçsız pasaport talep yazısını İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı;

a) Yeditepe Veraset ve Harçlar V.D.Müd.

b) Hisar Veraset Ve Harçlar V.D.Müd

c) Rıhtım Veraset ve Harçlar V.D. Müd.

Onaylattırmalarının ardından pasaport büro amirliklerine başvurabilirler.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORT DAİRE BAŞKANLIĞI TANZİM MERKEZİNCE PTT KANALI İLE ÇOK KISA SÜRE İÇERİSİNDE ADRESLERE GÖNDERİLMEKTEDİR

ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İŞLEMLEBÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

TAŞIMA YEYENİLEME DEVİR

1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe (Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin ünvanı, silahı nereden alacağı net olarak belirtilecek)

2-Nüfus Cüzdan Aslı ve 2 Adet Fotokopisi

3-(6) Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf (Ploraid veya Fotokopi olmayacak)

4-Adli Sicil Sabıka Sorgulaması (Emniyetten Alınacak Form Üzerine)

5-Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden,

6-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kaydı.

7-Vergi Levhası Fotokopisi (En Son Yıl Tahakkuk ettirilmiş olmak)

8-Şirket Kuruluşunu, Hisselerini varsa Devirlerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Tasdikli)

9-Şirketin kuruluşu ile şu andaki faaliyet gösterdiği adresi arasındaki değişiklik var ise bu kararlarla ilgili olarak yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Tasdikli)

10-Şirketin Unvan değişikliği var ise bu kararın yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Tasdikli)

11-Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Tasdikli)

12-Şirket Yönetim Kurulu Bkan ve Üyelerine ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Anonim Şirketlerde)

13-Şirket Ortaklarına ait Noterden Tasdikli İmza Sirküleri (Limited Şirketlerde)

14-Şirket Karar Defterine alınacak Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu-Limited Şirketlerde Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)

15-Mesleğini gösterir Noter Tasdikli Belge (Sarı Basın Kartı vs.)

16-Adli Sicil Kaydı bulunanların kayıtlarına ilişkin kesinleşmmahkeme kararı (Mahkemece Tasdikli)

17-Yarım kapak dosya

2 Ay

2

BULUNDURMA YEYENİLEME DEVİR

1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe (Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin ünvanı, silahı nereden alacağı net olarak belirtilecek)

2-Nüfus Cüzdan Aslı ve 2 Adet Fotokopisi

3-(6) Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf (Ploraid veya Fotokopi olmayacak)

4-Adli Sicil Sabıka Sorgulaması (Emniyetten alınacak form üzerine)

5-Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden,)

İş Yeri Silah Bulundurma Ruhsatlarında Aşağıdaki Belgelerde İstenir.

6-İş Yeri Vergi Levhası Fotokopisi

7-İş Yeri Şirket durumunda ise şirketin kuruluşunu, yönetimini, adresini gösterir ticaret sicil gazetesi (Aslı veya Noter Tasdikli)

8-Şirket Karar defterine alınacak yönetim kurulu-ortaklar kurulu kararı (Noter Tasdikli)

9-Yarım kapaklı dosya

21 gün

3

KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA

YEYENİLEME DEVİR

1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe (Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin ünvanı, silahı nereden alacağı net olarak belirtilecek)

2-Nüfus Cüzdan Aslı ve 2 Adet Fotokopisi

3-(6) Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf (Ploraid veya Fotokopi olmayacak)

4-Kurumundan Tasdikli Görev Belgesi

5-Yönetmenliğin 8. Maddesinin (a) ve (e) bendinin 1,2,3,4 ve 5 numaralı alt bentlerinde sayılanlar harAdli Sicil Belgesi

6- Yönetmenliğin 8. Maddesinin (a) ve (e) bendinin 1,2,3,4 ve 5 numaralı alt bentlerinde sayılanlar hariç Doktor Raporu

7-Adli Sicil Kaydı bulunanların kayıtlarına ilişkin kesinleşmmahkeme kararı (Mahkemece Tasdikli)

8-Yarım Kapaklı Dosya

7 gün

4

EMEKKAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA YE

YENİLEME DEVİR

1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe (Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin ünvanı, silahı nereden alacağı net olarak belirtilecek)

2-Nüfus Cüzdan Aslı ve 2 Adet Fotokopisi

3-(6) Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf (Ploraid veya Fotokopi olmayacak)

4- Emeklilik Onayı (Kurumundan veya Bakanlıktan Tasdikli)

5- Yönetmenliğin 10. Maddesinin (g) bendi harAdli Sicil Belgesi İstenmez

6- Yönetmenliğin 10. Maddesinin (g) bendi hariç Doktor Raporu İstenmez

7- Adli Sicil Kaydı bulunanların kayıtlarına ilişkin kesinleşmmahkeme kararı (Mahkemece Tasdikli

8-Yarım Kapaklı Dosya

7 gün

5

YİVSİZ AV TÜFEĞİ YEYENİLEME

1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe

2-Nüfus Cüzdan Aslı ve 2 Adet Fotokopisi

3-(6) Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf (Ploraid veya Fotokopi olmayacak)

4-Adli Sicil Sabıka Sorgulaması (Emniyetten alınacak form üzerine)

5-Avcılar Derneğine Üye Olup Olmadığı (Emniyetten alınacak form üzerine)

6-Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden)

21 gün

7-Yarım kapak dosya

6

UMUMA AÇIK

1-Belediye İstek Yazısı

2-Polis Merkezi Amirliği Tahkikatı

3-Belediyeye Cevap Yazısı

7 gün

ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

Yeni Kayıt:

1-Sahiplik Belgesi

2-Uygunluk Belgesi

3-ÖTV ödeme makbuzu

4-Sigorta Poliçesi

5-Müracaat Formu

6-Nüfus Cüzdanı

Devir:

1-Noter satış sözleşmesi (Noterce verilen)

2-Nüfus cüzdanı

Nakil:

Kendi adına nakil ise:

1-Motorlu araç tescil ve trafik belgesi ile plakalar

2-Müracaat formu(2 adet)

3-Nüfus cüzdanı

4-Geçerli muayene ve sigorta poliçesi

Devir suretiyle nakil ise:

1-Noter satış sözleşmesi (Noterce verilen)

2-Trafik belgesi ile plakalar

3-Müracaat formu (2 adet)

4-Nüfus cüzdanı

5-Geçerli muayene ve sigorta poliçesi

Hurda:

1-Hurda talep dilekçesi

2-Müracaat formu (2 adet)

3-Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri

4-Plakalar

5-Nüfus cüzdanı

1-2 İŞ GÜNÜ

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

Trafikten Çekme:

1-Trafikten çekme talep dilekçesi

2-Müracaat formu (2 adet)

3-Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri

4-Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri

5-Plakalar

6-Nüfus cüzdanı

Belge Yenileme:

1-Müracaat formu (2 adet, araç muayene istasyonundan muayene ve tespit)

2-Muayene raporu

3-Muayenehanesi biten motorlu araç trafik belgesi

4-Nüfus cüzdanı

5-Trafik sigortası

2 İŞ GÜNÜ