İSTANBUL/ATAŞEHİR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN İŞ İLANI

Ataşehir İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu' nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ' Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ' ve 'Sosyal İnceleme Görevlisi ' unvanı ile 6 ( Altı) adet Belirsiz Süreli Sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


A) GENELŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık-dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.'

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, tecilli olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak

7- Müracaat tarihinde İstanbul'da en az altı aydır oturuyor olmak

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- -Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından fakültelerin,Sosyoloji,Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,Halkla İlişkiler, iletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri ile Siyasal,Hukuk , İktisadi ve İdari Bilimler,İşletme,İktisatFakültesi mezunu olmak,İşe alım sürecinde geçerli olan 2011 veya 2012 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak,

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

3- İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip ve (Windows, Word, Excel, vb.) kullanabiliyor olmak,

4- Ehliyet ( İstanbul' da aktif olarak araç kullanabilmek ) tercih sebebidir.

C) MÜRACATTA İSTENİLECEK BELGELER

1-Üzerinde
T.C kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesi fotokopisi

3-KPSSP3 sınav sonuç belgesi

4-Ehliyet ve bilgisayar bildiğini gösterir belge fotokopisi


D) MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-2 adet vesikalık fotoğraf

2-Adli Sicil Kaydı olmadığına dair Savcılıktan alınacak belge

3-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge (Terhis ya da tecil Belgesi)


3-BAŞVURUYA İLiŞKİN
BİLGİLER

1-İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar 06.10.2012 - 13.10.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden başvurularını yapabilirler.

2-Başvuru için gerekli belgelerin en geç 16.10.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Ataşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edilmesi gerekmektedir

3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenilen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

1-Başvuruda bulunan adaylar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan ilk 18 kişi ile mülakat yapılacaktır.

2-Mülakat yapılacak 18 kişinin listesi ve Mülakat Tarihi Ataşehir Kaymakamlığının resmi web sitesinde ilan edilecektir. (www.atasehir.gov.tr)

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımı yapılmayacaktır.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup işe alımı yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı, sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilip yerine yedek adaylardan alım yapılacaktır.

5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İrtibat Telefon:

0216 577 29 88

iLANEN DUYURULUR

Turgut ÇELENKOĞLU
Ataşehir Kaymakamı
Vakıf Başkanı