2011 Yılında Duyurulması Planlanan AB Hibe Programları

2011 yılı içerisinde Avrupa Birliği Hibe Programları aracılığı ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje destekleri devam edecektir. 2011 yılında duyurulması planlanan Hibe Programları listesi ve konuya ilişkin takvim aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

IPA Önceliği

Proje

İlgili Kurum

Uygulama Alanı

Hibe Programı Bütçesi

Tahmini Duyuru Zamanı

IPA-I: Kurumsal Yapılanma (2009)

Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı

Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye Geneli

2.700.000 €

2011 Yılı 3. Çeyreği

IPA-I: Kurumsal Yapılanma (2009)

Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Hibe Programı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Türkiye Geneli

2.970.000 €

2011 Yılı 3. Çeyreği

IPA-I: Kurumsal Yapılanma (2009)

Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı

Özürlüler İdaresi

Türkiye Geneli

2.000.000 €

2011 Yılı 3. Çeyreği

IPA-I: Kurumsal Yapılanma (2009)

Türkiye-AB Odalar Forumu

TOBB

Türkiye Geneli

2.520.000 €

2011 Yılı 2. Çeyreği

IPA-I: Kurumsal Yapılanma (2010)

Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Türkiye Geneli

6.000.000 €

2011 Yılı 2. Yarısı

IPA-I: Kurumsal Yapılanma (2010)

Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Medya Hibe Programı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Türkiye Geneli

3.000.000 €

2011 Yılı 2. Yarısı

IPA-I: Kurumsal Yapılanma (2010)

Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Mikro Hibe Programı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Türkiye Geneli

300.000 €

2011 Yılı 2. Yarısı

IPA-II: Sınırötesi İşbirliği Programı

Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova

6.158.048 €

2011 Yılı 1. Yarısı

IPA-IV: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (2009)

Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

Milli Eğitim Bakanlığı

Öncelikli 12 Düzey-II Bölgesi

12.000.000 €

2011 Yılı 1. Yarısı

-

AB Yayında IV (Broadcasting EU IV)

AB Türkiye Delegasyonu

Türkiye Geneli

600.000 €

2011 Yılı 2. Çeyreği

-

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı

AB Türkiye Delegasyonu

Türkiye Geneli

3.000.000 €

2011 Yılı 2. Yarısı